Konuşan Çocuklar

Değerlendirme Yapın

Bu kategoride ön değerlendirme egzersizleri içermektedir. Çocuğunuzun daha çok hangi seslerde, kelimelerde sorun yaşadığını anlamanıza yardımcı olur. Gereksinimlerin belirlenmesinde fayda sağlar.

Bir Harfli Seslerden Oluşan Egzersizler

Bir harfli seslerden oluşan egzersizler içerir. Seslerin nasıl çıkarıldığını öğretmek amaçlıdır. Ses desteği ile çocukların sesli harfleri resimdeki ağız hareketinin taklit ederek tekrar etmesi sağlanır.

Üç Heceden Oluşan Egzersizler

Üç heceli kelimelerden oluşan egzersizler içerir. Temel amaç uzun heceli kelimelerde hece yutmasının önüne geçmektir. Kelimelerin doğru telafuz edilmesini sağlar. Ses ve görseller ile desteklenir.

Hece Ekleyerek Kelime Oluşturma Egzersizleri

Bu bölümde var olan bir kelimeye yeni bir hece ekleyerek yeni kelimeler oluşturma egzersizi içermektedir. Böylece ses farkındalığı oluşturulmaktadır. Bir kelimeye bir hece daha ekleyerek kelime anlamının farklılaştırılması sağlanmıştır. Böylece birden fazla heceyi söyleme alıştırılması yaptırılmaktadır.

Üç Kelimeden Oluşan Cümle Egzersizleri

Bu kategoride 3 kelimeden oluşan cümleler yer almaktadır. Her kelime ayrı ayrı takip edilmiştir. Yavaş, anlaşılır ve doğru telafuz ile konuşma çalışmasıdır.